Fra idé til produkt

Nettverk og kompetanse

Nettverket vårt i Nævanyttig gir oss unike muligheter til å samarbeide med andre for å utvikle og dele kunnskap, ressurser og teknologi. Byggesteinene i et slik samarbeid er i stor grad tuftet på kompetanse. Det betyr at vi alle må levere ut ifra nødvendige krav og standarder.

En annen viktig forutsetning for å oppnå gode resultater, er tillitt og gode personlige relasjoner. Tillitt er bærebjelken i enhver bedrift. Resultater kommer som en konsekvens av dette.

Vårt slagord er å FORSTÅ, FORENKLE og FORBEDRE.

Slagordene er tett knyttet sammen med bærekrafts målene våre hvor målet er å forstå kundens behov, virksomheten og samfunnet i et bærekraftig perspektiv.  Vi bestreber oss på å fremme nye og smarte løsninger som gjør hverdagen enklere for folk samtidig som løsningene krever mindre ressurser.