Fra idé til produkt

Tjenester

Prosjektledelse til små og mellomstore bedrifter som trenger hjelp med utviklingsarbeid, maskinkonstruksjon og automasjon

Behov for UR opplæring (universal robotopplæring)

Hjelp til 3D printing

Bistand til vedlikeholdsoppfølging med Landax

Behov for konsulenthjelp innenfor industriell virksomhet

Hjelp til konstruksjon av detaljer, layout og skissekonsept

Ledelse og oppfølging mot framstilling av prototype

Montering av demo og små serier

Drift og vertskaps rolle

Bistand i utviklingsoppdrag i tidlig fase av produkter for kunder i hele Norge