Fra idé til produkt

Tjenester

Prosjektledelse innen utviklingsarbeid, maskinkonstruksjon og automasjon

Universal robotopplæring

3D-printing

Vedlikeholdsoppfølging med Landax

Konsulentbistand innenfor industriell virksomhet

Konstruksjon av detaljer, layout og skissekonsept

Ledelse og oppfølging mot framstilling av prototype

Montering av demo og småserier

Drift- og vertskapsrolle

Bistand i utviklingsoppdrag i tidlig fase av produkter