Fra idé til produkt

  • Anja Marie Grimstad

    Prosjektkoordinator anja@naevanyttig.no
  • a'Anja

    … er ei systematisk jente med bachelor i psykologi og erfaring med tilrettelagt undervisning og veiledning innenfor arbeidsinkludering. Hun er prosjektkoordinator i et internt prosjekt i Nævanyttig.