Fra idé til produkt

  • Gustav Fredholm

    Prosjektingeniør gustav@naevanyttig.no
  • n`Gustav

    … er god å ha med på laget. Han er en allsidig og kreativ totning med mange jern i ilden. Han har utdanning innenfor konstruksjon og prosjektarbeid, håndterer UR, 3D print og digitalisering. Tar i ett tak der det trengs.