Fra idé til produkt

  • Ragnar Grimstad

    Daglig leder ragnar@naevanyttig.no
  • n'Ragnar

    … er daglig leder og en nævanyttig kar som startet sin gryende yrkeskarriere på barnerommet på en gård i Gausdal. Her likte han å sitte å tegne og fundere over ting han så rundt seg. Som 18 åring flyttet han til Kongsberg hvor han tok fagbrev innen maskinering. Her ble interessen for ulike arbeidsprosesser i industrien virkelig vekket. Gjennom et langt og allsidig arbeidsliv, har det praktiske arbeidet gått hånd i hånd med faglig påfyll både innafor produksjonsprosesser, konstruksjon, utviklingsarbeid og vedlikeholds- og prosjektledelse.