Fra idé til produkt

GOMAN Kjelstad AS

GOMAN Kjelstad AS er en av Norges fremste bakeribedrifter. De holder til i moderne og framtidsretta lokaler på Bilitt i Østre Toten. Nævanyttig har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med bakeriet. Oppgavene er i stor grad teknisk bistand knyttet til produksjonsutstyr, layout, vedlikeholdsplanlegging og dokumentasjon.

Foto: Nævanyttig og Coop