Fra idé til produkt

NCE Manufacturing

Nævanyttig AS har et tett samarbeid med Norwegian Centre of Expertise hvor vi holder kurs og tilbyr grunnleggende innføring i UR (universal robots) til lærere i den videregående skolen og til bedrifter som trenger denne kompetansen.

Den grunnleggende forståelsen bygges opp gjennom et samspill mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Kursdeltakerne får mulighet til å øve på, prøve ut og reflektere over oppgavene.