Fra idé til produkt

Landax AS

Nævanyttig AS har avtale med Landax AS som innebærer salg av programvare og levering av konsulenttjenester. I all hovedsak går dette ut på at Nævanyttig leverer kvalitetsfaglig bistand til kunder i forbindelse med kvalitet, beredskap, miljø, HMS og andre områder som Landax støtter.