Fra idé til produkt

  • Gunn Kristin Saugstad

    Administrasjon gunn@naevanyttig.no
  • a'Gunn

    … er utdannet adjunkt og trives godt i Nævanyttig. Hun tar seg av administrative oppgaver, holder tak i interne prosesser og jobber med markedsarbeid og bærekraft.