Fra idé til produkt

3S Smart Slide System

Nævanyttig AS har samarbeid med daglig leder og grunder i 3S, Christian Nordås.
Sintef og Norsk katapult har også deltatt i ulike faser fra ide til produkt av 3S, som står for Smart Slide System.

3S er en fleksibel innredning for varebiler og skaphengere i ulike størrelser og de ser for seg flere potensielle markeder og muligheter. Veien fra ide til marked har blitt muliggjort gjennom en bærekraftig idè hos gründeren, med målrettet og systematisk arbeid. Han har hatt god støtte fra et godt nettverk med spisskompetanse i de ulike fasene av prosessen.