Fra idé til produkt

Kapp Næringshage AS

Vi har mange fordeler av å være en del av kompetansemiljøet i Kapp Næringshage AS. Samarbeid, allianser og nettverk mellom bedrifter har stor betydning for å kunne utvikle konkurransedyktige bedrifter. Når egne ressurser og kompetanse ikke alltid strekker til, kan vi gjennom samarbeid nå målsettinger som ikke kan realiseres alene.